Kiem- Boerendrama over de maakbaarheid van het leven.