Eenmalige schenking
Wil je eenmalig een bedrag aan Makerhuis Alkmaar schenken? Klik dan hier, je kunt meteen met iDeal betalen. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor je belastingaftrek alle bedragen op die je hebt geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van jouw verzamelinkomen is dus aftrekbaar.

Stichting Makershuis Alkmaar is een ‘Culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Als donateur aan steun je niet alleen onze stichting, maar kun je ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking. Een donatie aan een culturele ANBI als Makershuis Alkmaar is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Periodieke schenkingen
Als je besluit om ieder jaar een schenking te doen aan Makershuis Alkmaar, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet vastgelegd worden in een overeenkomst, die wij dan aan je aanbieden.

Nalaten aan Makershuis |Alkmaar
Wat als je er straks niet meer bent? Dan leven jouw gedachten misschien wel voort in de ontwikkeling en het werk van jonge theatermakers. In je testament kun je een nalatenschap aan Makershuis Alkmaar opnemen. Dat kan in de vorm van een legaat en/of erfstelling, dat is opgenomen in je testament. Een testament moet wel worden opgemaakt door een notaris.

Beloningsbeleid
Stichting Makershuis Alkmaar werkt met een kleine pool van ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een onbezoldigde Raad van Toezicht en Programmaraad, en daarnaast vrijwilligers en stagiaires.

Wil je ons ondersteunen?
Wil je ons ondersteunen om onze plannen mogelijk te maken of heb je ideeën over interessante samenwerking, neem dan contact op met Laura Simonse.

Meer weten over schenken aan een culturele ANBI? Bekijk dit filmpje!